IN-PRACTIZ

voor Praktisch Juridisch Advies

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van In-Practiz B.V., KvK 86594877 te Zierikzee.

In-Practiz zorgt ervoor te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zijn passende maatregelen genomen.

Via deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Uitsluitend wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, zal In-Practiz gegevens van u verwerken (uw naam en e-mailadres of telefoonnummer) om uw verzoek te beantwoorden.

De persoonsgegevens die u doorgeeft in het kader van onze dienstverlening zal In-Practiz alleen voor de overeengekomen doeleinden verwerken. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Persoonsgegevens die wij gebruiken voor onze dienstverlening of daarmee samenhangen worden conform wettelijke bepalingen bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar praktisch@in-practiz.nl

Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons